საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საქპატენტი
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია

თსუ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ღვაწლმოსილი მეცნიერი ვაჟა ჩაგელიშვილითსუ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერი - ელზა ცხაკაიათსუ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის გაცნობითი ვიდეო


განცხადებები და სიახლეები

15.06.22

2022 წლის 14 ივნისს ინსტიტუტმა უმასპინძლა სსიპ პაოლო იაშვილის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთის საჯარო სკოლის (პასუხისმგებელი პირი - ქიმიის პედაგოგი ირინა მიროტაძე) მოსწავლეებს.
მოსწავლეები გაეცნენ ინსტიტუტის ისტორიას. ინსტიტუტის თანამშრომლებმა მათ გაახსენეს თეორიული მასალა ქიმიაში და ჩაუტარეს შესაბამისი ცდები. მოსწავლეებმა დაათვალიერეს ინსტიტუტის ლაბორატორიები, სადაც ჩაუტარდათ როგორც სასწავლო, ასევე სახალისო ექსპერიმენტები. ბოლოს მოსწავლეებმა დაათვალიერეს ინსტიტუტის აპარატურული ცენტრი, სადაც გაეცნენ თანამედროვე ანალიზური და სხვა გამზომი ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპებს.

ლაბორატორიები